FOTOGRAF JONAS MALMSTRÖM (fd ERIKSSON)

Brevduvesport utövas över hela världen, i Sverige finns ca 500 utövare. Tävlingarna går ut på att duvorna släpps från en gemensam plats för att sedan flyga tillbaka hem till slaget så snabbt som möjligt. Den duva som har högst genomsnittshastighet vinner. Stockholms brevduveklubb drivs av Jamal Robdyee och Saheb Mahmoud som varje dag tränar och sköter om sina duvor inför tävlingarna.

Using Format